Quy định đặt cá Koi

Quy định đặt cá

***Khi đặt cá khách phải trả 100 % tiền cá.

***Thời gian gửi cá không quá 7 ngày.

*** Khách không được đổi cá sau khi đã trả tiền.

*** Nếu khách giảm số lượng trả lại Kỳ Anh Koi Farm không hoàn tiền.

*** Nếu không lấy cá , Kỳ Anh Koi Farm không hoàn tiền.

*** Qua 7 ngày khách không đến lấy cá Kỳ Anh Koi Farm vẫn giữ cá cho khách, nhưng nếu cá chết Ky Anh koi Farm hoàn toàn không chịu trách nhiệm.