Khớp nối góc vuông ray nam châm siêu mỏng


Khớp nối góc vuông ray nam châm siêu mỏng: phụ kiện đèn ray nam châm giúp nối các thanh ray vuông góc với nhau tạo thành 1 hệ ray nam châm góc vuông hoàn chỉnh.

Khớp nối góc vuông ray nam châm siêu mỏng 
Mã: TLO-DRNC-KNSM-GV Danh mục: